Mario Fortuné

Istwa bèl e divètisan de yon moun nòmal fè mwen santi`m byen paske lavi san yon bon souri se t`ap tristès